Dragon Aksel Nielsen   645341

Foto: Næstved Arkiverne.

En dragons dagbog.

”En dag i Dragonens fodspor”.

 

Op kl. 5.00

Staldtjeneste til kl. 6.30

Morgentjeneste – kaffe kl. 7.00

Appel kl. 7.30

Ridning og staldtjeneste til kl. 11.00

Gymnastik til kl. 12.00

Sigte- og geværøvelse til kl. 13.00

Middagsmad kl. 13.00-14.00

Fri pudsning til kl. 15.00

Sablens brug og sigteøvelse kl. 17.00

Fodeksercits og militæranstand kl. 18.30

Staldtjeneste kl. 19.00

Spisning kl. 20.00

Pudsning kl. 21.30

I seng kl. 22.00

 

Fritid var der ingen af de første 3½ måneder undtagen kl. 10-12, 14-18 og 20-22 på søndagene.

 

Aksel Nielsen var rekrut i 1904 ved 4. Dragonregiment, som var i Næstved fra 1842 til 1923. Han var født i 1885 og var fra Elmelunde på Møn.

 

I en artikel fra 1975, kunne man i Næstved Tidendes ”Lørdags-potpourri, finde et uddrag af Aksel Nielsens dagbog. Det var oprindeligt skrevet i bladet ”Dragonen”, men man har fra redaktionens side fået lov til at bruge dette.

 

I sving fra kl. 5 til kl. 22

 

Vi blev jaget op kl. 5 og blev derefter jaget ud i stalden for at ryste op under hestene og svinge halmviskene, alt imens sergenten udefra staldgangen skældte ud for at få mere fart på.

”Armene skal gå som møllevinger!” sagde han. Rappet blev også tildelt den, der kom sidst ud, når staldtjenesten var sluttet, hestene vandet og fodret, stalden fejet m.v.

 

Kl. 7 var der kaffedrinkning. 10 mand ved hvert bord. 7.30 skulle vi stille nypudset til appel. Til gymnastik blev de stakler, der aldrig havde gået til gymnastik, næsten mishandlet. Derefter var der sigte- og geværøvelse, og de var kedelige. Vi havde næsten intet frihed over dagen, for det blev brugt til at pudse o.l.

 

Kl. 22.00 skulle vi i seng og i 1904 havde vi en streng isvinter så vi frøs forfærdeligt, navnlig da vi ikke var vant til tæpper.

 

6 æbleskiver med syltetøj – 12 øre.

 

Lønningerne var forskellige. En Korporal fik 40 kr. En Sergent 60 kr. og en Stabssergent 80 kr. om måneden. Det var derfor svært at få tilstrækkeligt med ordentlige folk. Derimod var Ritmester Gundelach en fader for os alle sammen, vi fik aldrig udskæld. Denne rekrutskole blev afsluttet med, at der blev holdt en fest på kasernen, hvor vi måtte tage en pige med.

 

Efter disse 3½ måned blev vi så ved lodtrækning fordelt til de tre eskadroner, og jeg kom til 1.eks., hvis befalingsmænd var Ritmester Dorff, - Premierløjtnant Keiper – Stabssergent Larsen, Sergent Ahrendal, og berider Andersen. Næsten med det samme var der krig mellem menige og befalingsmænd. Vi var nu på egen kost, vi fik 360 øre og et 8 punds rugbrød hver 6. dag, det var ikke meget, somme tider havde man en mand på kost. Vi havde 3 kammerater, der holdt fest på lønningsdagen så der var jo ikke meget i kassen dagen derpå. Den gang var en pakke hjemmefra meget værd.

 

Maden var ellers billig i de tider. Hos Jørgensen i kælderen (hjørnet af Grønnegade og Nygade, Jens Jørgensen drev senere i mange år restauration og købmandshandel længere nede i Grønnegade) kostede en middag 50 øre, en bajer 12 øre. Om søndagen kostede 6 æbleskiver 12 øre, der var jo syltetøj til, men de var stegt i hestefedt, så de lugtede nu ikke så godt. Det var jo ikke så godt at bo her, men fredeligt, for der kom aldrig officerer på besøg. Her boede gamle Lars, der aldrig nåede at blive mere end sergent, en flink mand, der kunne skælde ud, men vel ikke mente så meget med det.

 

En sand rotterede.

 

Den 3½ mds. rekrutskole var på Sorterups kaserne. (Grønnegade 2. Det der nu er Crazy Daisy, og tidligere Landsbyen) Der var her en meget gammel stald – hvor rotterne trivedes, så de ligefrem myldrede. Om natten holdt rotterne øvelse i forhindringsløb ved at løbe og springe over de staldvagter, der havde frivagt.

 

Da vi kom til eskadronen var det hverken til at få nattegn eller orlov, hvis vi havde været noteret i ugens løb, i hvert fald ikke de efterfølgende 14 dage. Hver mand havde 4 heste og meget sadeltøj at passe, så der var nok at få tiden til at gå med.

Der var en officer, som var særlig slem til at notere, og derfor blev kaldt ”Peter Blyant”. Men, vi var heller ikke rene engle. En dag, denne officer havde ladet sin kappe hænge i stalden, blev alle knapper m.v. skåret af. Pågældende officer var ved 3. eskadron, men efter denne episode blev han forflyttet til 1. eskadron.

Soldater fotograferet p+Ñ ridebanen   645365(3)

Foto: Næstved Arkiverne.

 

 

For at vælge andre historier, tryk her.

MN hvid3
FB mærke hvid2
Instagram hvid2
Infostander hvid2(1)
Billetten hvid2
ugeavisen logo
Audioone hvid
Kunstfonden LOGO white tr bg
Sydkystdanmark hvid2
Hjertestarter hvid