Sommerhøjskole 2022 01.08.2022 - 05.08.2022

Sommerhøjskole 2022

Mandag den 1. august – fredag den 5. august

 Om Rytterkongens regeringstid 1912-1947
- det moderne Danmarks fremvækst og monarkiet

En uge du aldrig glemmer…

Du han se en PDF version af programmet her: Sommerhøjskole 2022

Temaet for årets sommerhøjskole er:

Rytterkongens regeringstid 1912-1947 – Det moderne Danmarks fremvækst og monarkiet.

Det 20. århundredes kongerige Danmark har været præget af medgang og modgang, men underligt nok har der aldrig været sat så stort et spørgsmålstegn ved vort monarki, at gader og stræder har genlydt af kravet om Republik!

På årets sommerhøjskole ser vi nærmere på dronning Margrethes farfar, kong Chr. X., der i en alder af 42 år besteg den danske trone i 1912. Men først og fremmest på den epoke, hvori han skulle forvalte det danske monarki - i en tid med et parlamentarisk demokrati, med industrialisering, kvindens frigørelse, begyndende velfærd samt små-statens balancegang i forhold til totalitære stormagter og vore nordiske broderfolk. Hvem havde hvilke drømme, og hvad var forventningerne til regeringen og konge-magten?

Interessante foredrag kombineres med byvandringer og en heldagsudflugt, der har fokus på Danmarks forsvar under den 1. verdenskrig.
Sommerhøjskolens idé er, at du deltager i en uges aktiviteter, ligesom på en højskole og på samme tid bor hjemme.

Sommerhøjskolen er en vekselvirkning mellem sang, foredrag, debatter, byvand-ring, en heldagstur, god mad og hyggeligt samvær. Her vil du få gode muligheder for at møde andre i et positivt, socialt fællesskab.

Vi starter hver dag kl. 9.00 med morgenbrød og fællessang. Dagen afsluttes ca. kl. 15.30 (undtagen onsdag og fredag).
Der serveres hver dag en spændende frokost med drikkevarer. Der udleveres et fyldigt kursusmateriale, udarbejdet af den gennemgående kursusleder, kulturhisto-rikeren Tommy P. Christensen.

Glæd dig til en helt igennem fantastisk og oplevelsesrig uge!

Program:

Mandag den 1. august

Morgenbrød & fællessang. Velkomst, præ-sentation af lærer og kursister. Introduktion til årets tema: Det moderne Danmarks fremvækst og monarkiet, 1912-1947 - og en kort introduktion til tiden ”Fra før Verden gik af lave” (tiden før Den Store Krig)

Tid for spørgsmål og frokost.

Foredrag v. Tommy P. Christensen: Danmark fra tronbestigelsen og til afslut-ningen på Den Store Krig (1914-1918). Familieproblemer: En tysk kejser og en russisk enkekejserinde.

Eftermiddagskaffe, hyggeligt samvær og afrunding på dagen.


Tirsdag den 2. august

Morgenbrød & fællessang. Foredrag v. Tommy P. Christensen: Grænseridt og Påskekrise (1919-1920)
Vi hører om det sønderjyske spørgsmål, opsplitningen af Slesvig efter den 1. verdenskrig og de danske interesser i af få så meget af Slesvig tilbage som muligt. Monarkens rolle i Genforeningen og i den såkaldte Påskekrise, der kunne være blevet begyndelsen til enden på det danske monarki.

Tid for spørgsmål og frokost.

Efter frokost står vores lokalhistoriske guide Rasmus Nielsen klar til at tage os rundt på en byvandring, der omhandler de mange kongebesøg i Næstved, og nogle af byggerierne i rytterkongens regeringstid (1912-1947).

Onsdag den 3. august

Heldagsudflugt med bus
Denne dag starter vi med morgenmad kl. 8
Vi kører direkte fra Næstved til København, hvor kulturhistorikeren Lisa Elsbøll viser rundt i Nyboder og på Kastellet.
Fra det centrale København kører vi til Dragør, hvor vi holder en kort pause ved havnen i Dragør og får fortællingen om ”Elisabeth”, der er den ene af de Dragør-fiskerbåde, der transporterede jøder til Sve-rige under 2. Verdenskrig, og som stadig kan sejle.
Herfra kører vi den korte tur hen til Dragør-fortet, hvor de venter os med frokost.
Vi får en kort fortælling om fortet af den nuværende ejer. Efter frokost går vi en tur rundt ved fortet og får flere fortællinger om Dragørfortet af Lisa Elsbøll.
Som afslutning på besøget på fortet får vi kaffe og kringle inden vi, efter en dag i historiens tegn, kører tilbage til Næstved.
Hjemkomst ca. kl. 17.30

Torsdag den 4. august

Morgenbrød og fællessang.
Foredrag v. Tommy P. Christensen: Kongemærke og samarbejdspolitik - Kong Christian X. og det danske folk.
Med de tyske styrkers angreb på Polen d. 1. september 1939 blev Europa kastet ind en krig, der skulle blive verdensomspændende, men for den lille neutrale nation Danmark skulle Rigsdag og konge søge at holde landet neutralt og fri af krigen. Vi hører om kong Chr. X.s rolle og den samarbejdspolitik, der prægede den første halvdel af krigen.

Tid for spørgsmål og frokost.

Frihedskæmpere og jødestjerne - Konge og folk sammen gennem brændingen?
Chr. X.s morgenridt gennem København, opfordringen til at bevare ro og orden samt brugen af kongemærket holdt længe sammen på befolkningen. Men et mindretal ønskede en mere markant afstandtagen til samarbejdspolitikken og besættelsesmagten. Vi kaster os ud på dybt vand, og dokumen-terer, hvem der var de danske modstands-folk. Hvornår opstod de? Hvordan udviklede bevægelsen sig? Hvor mange var de, og hvor gamle var de? Hvor stod de politisk og erhvervsmæssigt? Og endelig ser vi på myten om kongen med jødestjernen. Foredrag v. Tommy P. Christensen.
Eftermiddagskaffe, hyggeligt samvær og afrunding på dagen.
 
Fredag den 5. august

Foredrag & Ekskursion

Morgenbrød og fællessang.
Foredrag v. Tommy P. Christensen: Rytterkongens imperium skrumper. Om vore tropekolonier, Island, Færøerne og Grønland. Efter mere end 30 år på den danske trone, var det en aldrende monark, en syg mand i 70'erne, der kom til at opleve Befrielsen, retsopgøret – og russerne på Bornholm. Rytterkongen havde oplevet et imperium på skrump, og vi opsummerer på tiden, hvor kolonistyre og imperialisme var udfordret, mens Sovjetunionen under Stalin konsoli-derede sig med sine vasalstater.

En del af dagens foredrag foregår i bussen.

Kongens sidste år – starten på NATO og Den kolde krig. 
Allerede under besættelsen havde Chr. X. overladt mange møder og beslutninger til kronprinsen. Mest tydelige efter ”Kongens Fald” - som kongen aldrig rigtig kom sig efter. Vi ser på det delikate spil mellem re-gering, departementschefstyre, Friheds-rådet og kongehuset repræsenteret ved forskellige prinser, kronprinsen og den gl. monark.

Bustur: Afgang kl. 10.30

Om eftermiddagen skal vi besøge Friheds-museet. På vej til København holder vi fro-kostpause på Brøndby Havn, med smørre-brød og lidt koldt at drikke.
Vi fortsætter turen til Frihedsmuseet, hvor to guider venter på os. De vil vise os rundt på museet med fokus på noget, vi ikke så ofte hører om: Kvindernes rolle i Modstands-kampen. Før eller efter rundvisningen vil der være lidt tid til at gå rundt på museet på egen hånd. Efter besøget på museet kører vi tilbage til Næstved. Hjemkomst ved 17.30-tiden. Eftermiddagskaffe og afrunding på ugen.

Tak for denne gang!
Tilmelding og betaling kan klares i Ridder-gade (mandage 10-12 & onsdage 10-15) hos Bodil eller sendes pr. mail ved henvendelse til: post@aof-naestved.dk
Telefon 2040 4210
 
Praktiske oplysninger:
Sommerhøjskolen 2022 afholdes i Musikstalden på Grønnegade Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved. 
Pris: kr. 2800,- pensionister fra Næstved kr. 2450,- alt inklusive - foredrag, byvandringer, rundvisninger, oplevelser, kaffe/te, morgenbrød, frokost inkl. drikkevarer, eftermiddagskaffe med kage, undervisningsmaterialer, busture, billetter, godt selskab og hyggeligt samvær.
           Hold nr. 221-999
Tilmelding og yderligere information:

AOF Næstved & Susålandet
www.aof-naestved.dk 
hold nr. 221-999
Tlf.: 2040 4210