Skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet? 03. maj kl. 19:00

Skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet?

Den 1. juni skal vi stemme om, hvorvidt det danske forsvarsforbehold skal afskaffes. Hvordan fungerer EU’s samarbejde om udenrigspolitik og forsvar? Hvilken rolle spiller Danmark i EU - med eller uden forsvarsforbeholdet? Mød chefanalytiker i DEO Rasmus Nørlem Sørensen og bliv klogere på, hvad vi skal stemme om den 1. juni.

Regeringen har som en del af forsvarsforliget sammen med SF, Radikale Venstre, Konservative og Venstre besluttet, at danskerne den 1. juni skal stemme om forsvarsforbeholdet, der blev indført med Edinburgh-aftalen i 1993.

Forsvarsforbeholdet undtager Danmark fra de beslutninger og aktiviteter i EU, der påvirker forsvarsområdet. Mere præcist kan Danmark ikke deltage i militære projekter, med mindre de også har en klar civil komponent, og Danmark kan ikke komme til at hænge på udgifterne til sådanne projekter i EU.

På arrangementet kan du høre ekspertoplæg og få svar på dine spørgsmål om forsvarsforbeholdet, EU’s udenrigspolitik og forsvarssamarbejde samt de øvrige EU-landes ønsker og planer.

Oplæg og debat med Rasmus Nørlem Sørensen. Tina Mensel, der er projektleder og analytiker i DEO, bidrager med et fagligt oplæg og er moderator på arrangementet.

 

I EU har vi en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Hvad indebærer det? Og hvad betyder det for Danmark, at vi ikke er med i forsvarssamarbejdet? Kom med, når DEO præsenterer EU's forsvarssamarbejde for begyndere.

I 1991 blev fundamentet for en politisk union lagt med fastlæggelsen af en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), hvor man også ser begyndelsen på en fælles forsvarspolitik. I 2007 træder Lissabontraktaten i kraft, hvor udenrigs- og sikkerhedspolitikken omdøbes til en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP).

På topmødet i september 2016 i Bratislava besluttede EU’s ledere at give ny fremdrift til Europas eksterne sikkerhed og forsvar ved at styrke EU-samarbejdet på dette område, herunder et fokus på tre strategiske prioriteter:

Reaktion på eksterne konflikter og kriser
Opbygning af kapacitet hos partnere
Beskyttelse af EU og dets borgere
For at nå disse mål er der lavet konkrete foranstaltninger, der blandt andet omfatter 1) en iværksættelse af en samordnet årlig gennemgang vedrørende forsvar (CARD) for at øge forsvarssamarbejdet mellem landene, 2) etablering af et permanent struktureret samarbejde (PESCO) for at styrke forsvarssamarbejdet mellem de lande, der ønsker at gå videre i samarbejdet, 3) etablering af en militær planlægnings- og gennemførselskapabilitet (MPCC) for at forbedre krisestyringsstukturer og 4) en styrkelse af EU’s værktøjskasse til hurtig reaktion, herunder EU-kampgrupperne og civile kapaciteter.

EU har ikke nogen fælles hær og dermed bestemmer landene selv over deres militære styrker. Landene kan dog gå sammen om at beslutte at gennemføre en fælles EU-operation, men er selv ansvarlige for deres militære og civile bidrag. Blandt andet har EU patruljeret ud for Somalias kyst og sendt fredsbevarende styrker til Bosnien.

I Danmark har vi et forsvarsforbehold, der betyder, at vi ikke deltager i dele af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet. Vi deltager ikke i EU’s militære operationer, vi finansierer dem ikke, og vi stiller ikke med soldater og militært udstyr til EU-ledede konfliktområder.

Hvad går EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik ud på? Hvordan udvikler det sig i fremtiden? Og hvad betyder det for Danmark, at vi ikke kan sidde med ved bordet, når EU’s forsvarspolitik bliver diskuteret?

Kom med, når DEO skitserer EU’s forsvarssamarbejde i Næstved.

Arrangementet er støttet af Europa-Nævnet.

OM DEO
DEO’s formål er at fremme debat og oplysning om EU. Ud fra en deltagelses-demokratisk tankegang ønsker vi at aktivere flest mulige i en alsidig og fordomsfri debat om det europæiske samarbejdes indhold og rammer.
Demokrati i Europa Oplysningsforbundet
DEO er et landsdækkende oplysningsforbund, som arbejder for demokrati i Europa. Vi er partipolitisk neutrale, men stiller kritiske spørgsmål og sætter problemer til debat. Vi arbejder for at engagere folk i EU-spørgsmål og søger at skabe rammerne for en levende og kvalificeret demokratisk debat.
Se mere her: https://deo.dk/om-deo/