Kvindernes liv og dronninger som regenter

Kvindernes liv og dronninger som regenter

Danmark i middelalderen
Middelalderen som kulturens vugge

 

Kvinderne var med i samfundslivet på alle leder og kanter, som ansvarlige for hjem og familie, men også som ægtefæller og partnere for deres mænd. Især som enker kunne kvinder få stor betydning og magt. De kønsroller der ligger gemt i ordene sværdsiden og spinnesiden fremhæver kønsforskellenes betydning. Kvindernes magtsfære var i høj grad mere uofficiel og hjemlig end mændenes. Diskussionen om de stærke kvinder i vikingetiden fortsætter til stadighed.

 

Kirkens betydning for kvindernes rolle i middelalderen er også omdiskuteret. Kirken forbød udsættelse af børn i naturen til at dø - en praksis som især ramte pigebørn. Kirken ændrede også ægteskabsritualet og gjorde skilsmisser til en vanskelig gennemførlig undtagelse. Kirkens dyrkelse af Jomfru Maria lærte mændene, at kvinderne har krav på beskyttelse, hvilket havde både ulemper og fordele. I den senere middelalder fandtes der flere stærke dronninger, der fungerede som regenter. Jeg vil især se på Margrethe Sambiria, Agnes og Margrethe den Første. 

 

v. Bodil Heiede 


Arrangør: AOF
Ved spørgsmål ring: 20 40 42 10

Der serveres kaffe/the og småkager i pausen.

MN hvid3
FB mærke hvid2
Instagram hvid2
Infostander hvid2(1)
Billetten hvid2
ugeavisen logo
Audioone hvid
Kunstfonden LOGO white tr bg
Sydkystdanmark hvid2
Hjertestarter hvid
Tourist 205 x 250 mm(4)