OpenAir 72 (Small)
OpenAir 69 (Small)
naessi til gkkdK

AOF-foredrag: Tvangsdigitalisering, digital sårbarhed og ødelæggelsen af det danske skattesystem

Socialdemokraternes formand Jens Otto Krag var overbevist om rigtigheden af, "At de bredeste skuldre skal bære de største byrder" og med indførelsen af kildeskattesystemet blev vejen banet for en mere retfærdig og effektiv skatte-opkrævning. Landets mest velhavende skatteydere er nok mindre overbeviste og tanken om de rigeste skal begunstiges skattemæssigt, og gennem lobby-virksomhed har man overbevist et politisk flertal om, at familieejede virksom-heder skal have lempede skatter ved ejerskifte. Det er dagens politik og samtidig ligger det danske skattevæsen nu i ruiner.
I tiltro til forventede, store rationaliseringsmæssige gevinster har man tvunget alle danske borgere til at benytte internettet og ingen ønsker at påtage sig ansvaret, når de offentlige systemer går i sort og borgerne mister adgangen til alt på deres pc-ere. Vi ser nærmere på ansvarsfordelingen og historiens hidtil største cyberangreb i maj 2017.

 

v/Tommy P. Christensen


Arrangør: AOF
Ved spørgsmål ring: 20 40 42 10

Prisen er inclusive kaffe/the og kage.

Der udleveres undervisningsmateriale undervejs.