OpenAir 72 (Small)
OpenAir 69 (Small)
naessi til gkkdK

AOF-foredrag: Den böhmiske Liga og husitterkrigene i 1400-årene

Den böhmiske Liga og husitterkrigene i 1400-årene (1424-1436)

Det er velkendt i dansk historieskrivning, at det er reformatoren Martin Luthers skriverier, der sætter fut i opgøret med den katolske kirke, og betyder at den danske reformation indføres i 1536.

 

Derimod er der ikke mange danskere som har hørt om Den bøhmiske Liga og husitterkrigene 1424-1436 og husitternes effektive vognborge, der ændrer datidens krigsførelse. Husitterne var en meget sammensat oprørsbevægelse- dels bestående af en moderat fløj (calixtinere), der havde deres centrum i Prag, dels en mere radikale fløj (taboritterne) der især var hjemmehørende i Sydbøhmen.

 

Denne aften fokuserer vi på husitterne, deres militære taktik, men også på nogle af de mange reformbevægelser og den reformkatolske bevægelse, der eksisterede inden Luther opslog sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg...

 

Læs mere på AOF´s hjemmeside


Arrangør: AOF
Ved spørgsmål ring: 20 40 42 10

Der serveres kaffe/the og kage under foredragene. Undervisningsmateriale udleveres undervejs.